SUMAR I RESTAR NOMBRES NATURALS

LA SUMA

Recordar que sumar és unir, ajuntar, afegir,... Per exemple, Joan a comprat una camiseta per 12 euros, uns pantalons per 30 euros i unes sabates per 35 euros, en totat: 12 + 30 + 35 = 77 euros.

LA RESTA

Recorda que restar és llevar, suprimir, el que falta o el que sobra,... Per exemple, si Joan a pagat amb 100 euros, quants diners li queden? 100 - 77 = 23 euros.

MATERIAL DIDÀCTIC SUMA I RESTA AMB NOMBRES NATURALS