Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Rovinný svazek sil 2

Aplikace svazku sil na jednoduché prutové soustavě. Úkolem je určit normálové síly v kyvných prutech. Pomocí posuvníků lze měnit zadání. Správné řešení se zobrazí po zaškrtnutí dané volby. Zkuste ztotožnit body [, ] a [, ] nebo je umístit s bodem [0, 0] do jedné přímky. U tažených prutů je normálová síla kladná a u tlačených prutů je záporná.