Pojam pravilne šesterostrane piramide

U sljedećem video uratku definirati ćemo pravilnu šesterostranu piramidu. Vjerujem kako dobra većina i sama s obzirom na prethodne nastavne jedinice može definirati spomenutu piramidu. Također, u ovom uratku su izvedene formule za oplošje i volumen pravilne šesterostrane piramide.
Pogledaj sljedeću sliku. Vrlo često prilikom određivanja nepoznatih elemenata primjenjujemo Pitagorin poučak. Skice pravilne šesterostrane piramide možete uvijek imati ali na skicama ne dozvoljavam niti jednu oznaku.
Image
Priložen je i GeoGebra uradak koji je korišten u prethodnom videu. Rotirajući danu piramidu i rastvaranjem same mreže pokušaj se još jednom uvjeriti u sve ono što sam rekla.