Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Axonometrie - řez kulové plochy

V kolmé axonometrii dané Δ(90, 100, 80) sestrojte řezy kulové plochy o středu S=[0, 40, 50] a poloměru r=70 rovinou nárysny ν(x,z) a rovinou rovnoběžnou s půdorysbou π, procházející středem S (rovníková kružnice).