Množina středů všech kružnic, které se dotýkají dvou kružnic různého poloměru.

Poloha 1 - Dvě hyperboly

Poloha 2 - Přímka + hyperbola

Poloha 3 - Elipsa + hyperbola

Poloha 4 - Elipsa + přímka

Poloha 5 - Elipsa

Poloha 6 - Kružnice