בעיית הגדרות

בין החצרות של ערן ועידו עוברת גדר הבנויה משני חלקים (קו שבור). ערן ועידו רוצים להחליף את הגדר הישנה בגדר חדשה – ישרה כך שהשטח של כל חצר תשמר
א. הציעו דרך כיצד יעשו זאת. תוכלו להיעזר בשלבי הפתרון ביישום הדינאמי. ב. האם יש רק ישר אחד העונה על הבעיה ?