Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

niet-systematische patronen

In zijn boek Islamic Geometric Patterns (zie referenties achteraan) wijdt Jay Bonner een uitgebreid hoofdstuk aan wat hij non-systematic patterns noemt, wat overeenkomt met de methode van snijdende stralenbundels. Volgend eerste, eenvoudig, voorbeeld illustreert hoe je met deze methode een betegeling kunt opbouwen, die je ook kunt opbouwen met de klassieke set van veelhoeken binnen de groep van 5-voudige symmetrie.