Cavalijerijev princip za površinu

Ako se dva lika mogu postaviti tako da njihovi presjeci s pravcima paralelnima jednom zadanom pravcu imaju istu duljinu, tada oni imaju jednake površine.

Upute

Pomicanjem točke visina možete mijenjati visinu trokuta. Pomicanjem točke B možete mijenjati duljinu stranice c. Pomicanjem točaka A' i C' možete mijenjati oblik trokuta A'B'C'. Pomicanjem točke presjek mičete pravac paralelan sa stranicom c.