Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Ders

Doğrusal Fonksiyon Grafiği

Etkinlik Yönergesi

Kazanım: 10.2.1.Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 10.2.1.2.Fonksiyonların grafiğini çizer c) F(x)=ax+b tipindeki fonksiyonların grafiği bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla çizilerek a ve b katsayıları ile fonksiyon grafiği arasındaki ilişki ele alınır. 1.Yol: Öğrencilere fonksiyon denklemi verilir. Tablo ve grafik temsillerini oluşturmaları istenir. Daha sonra GeoGebra da fonksiyon oluşturup grafiğinin ve tablosunun nasıl şekillendiği incelenir. 2. Yol: Fonksiyonun tablo temsili verilir. Fonksiyon denklemi ve grafiğin oluşturmaları istenir. Aynı şekilde GeoGebra yardımıyla veriler tekrar incelenir. 3.Yol: Fonksiyon grafiği verilir. Grafikten fonksiyon denklemini ve tablo temsilini bulmaları istenir. Geogebra da grafik değiştiğinde denklem ve tablonun değişimi incelenir. Bu yönergeler uygulanırken öğrenciye; *a katsayısının değişimi grafikte neyi değiştirdi? *b katsayısının değişimi grafikte neyi değiştirdi? *Grafiğin eğimi ve denklem arasındaki ilişki nasıldır? *Bu fonksiyona neden doğrusal fonksiyon denir? *Doğrusal fonksiyon hakkında izlenimleriniz nelerdir? *Sizce fonksiyonun tablo, grafik, denklem temsillerinden hangisini incelemek daha anlaşılır? gibi sorular sorularak etkinlik amacı fark ettirilir.