Úhlopříčky krychle

Urči vztah pro výpočet stěnové a tělesové úhlopříčky. Zkontroluj svůj vzoreček pomocí appletu. Posunem modrého vrcholu B změníš velikost krychle. Délky stěnové a tělesové úhlopříčky se přepočítají v levé části obrázku.

Příklad 1.

Tělesová úhlopříčka u krychle o straně a má délku

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Check my answer (3)

Příklad 2.

Stěnová úhlopříčka v krychle o straně a má délku

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)

Příklad 3.

Poloměr r kulové plochy vepsané do krychle o délce hrany a.

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)

Příklad 4.

Poloměr R kulové plochy opsané krychli o délce hrany a.

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)