Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Povrch rotačního válce

Ačkoliv je válec oblé těleso, můžeme jej rozvinout do roviny. To znamená, že si můžeme vystřihnout z papíru plášť, slepit jej podél površky a přilepením podstav vytvořit papírový model povrchu rotačního válce. Pokuste se odvodit vzorec pro povrch válce.

Úloha

Narýsujte síť rotačního válce na čtvrtku papíru a vytvořte model tělesa. Rada: Můžete použít připravené vystřihovánky z webu, např. na serveru polyhedra.net.