AR GeoGebra: Activitats Android

Image
(Traducció d'en Tim Brzezinski) ACTIVITAT 1 1) Obre l'App GeoGebra Gràfic 3D. 2) Pressiona les tres barres horitzontals i clica OBRIR. 3) En la barra de búsqueda, tecleja j6xVky5C 4) Selecciona la figura. 5) De quin tipus de figura es tracta? 6) Com són els angles de la base? 7) Tecleja la icona AR (situada al centre/abaix dreta) i passaràs a realitat augmentada. 8) Mou els 3 punts lliscants i observa els canvis. 9) Fes un passeig i explora dins de la figura. 10) Fes el mateix amb la figura nvv4pcs6 ACTIVITAT 2 1) Obre l'App GeoGebra Gràfic 3D. 2) Pressiona les tres barres horitzontals i clica OBRIR. 3) En la barra de búsqueda, tecleja fmbmkpj7 4) A partir de la imatge, crea un prisma rectangular 5 unitats de llarg, 3 unitats d'ample i 7 unitats d'alçada. 5) Quantes unitats (quadradets) hi ha en: a) La cara rosa? b) La cara groga? c) La cara blanca? 6) Utilitza les teves solucions anteriors per trobar l'àrea total del prisma. 7) Ara investiga quants quadradets en total té el prisma. Quina relació té aquest resultat amb l'apartat 4? 8) Ara crea un prisma rectangular 8 unitats de llarg, 4 unitats d'ample i 5 unitats d'alçada i troba l'àrea total. 9) A partir de 7 i 8 com pots esbrinar l'àrea total d'un prisma? ACTIVITAT 3 (Bernat Ancochea)  1) Obre l'App GeoGebra Gràfic 3D. 2) Pressiona les tres barres horitzontals i clica OBRIR. 3) En la barra de búsqueda, tecleja QufCvBXR 4) Mou els punts lliscants de la figura. 5) Investiga només amb 2 cilindres visibles qualsevol. 6) Quina forma tenen les interseccions? Fes un passeig per dintre. ACTIVITAT FINAL 1) Clica en l'enllaç als llibres Arranz 2) Obre l'App GeoGebra Gràfic 3D. 2) Tria una de les activitats i explora.