Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Binomialfordelingen 3

Vælg antalsparameter n og sandsynlighedsparameter p
Du kan tænde og slukke for binomialfordelingen og den tilsvarende normalfordeling