Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Beräkna volym!

Nedan ser du tre kroppar. Du kan dra i punkten som hör till varje kropp för att ändra storleken på dem. Beräkna volymen för tre olika storlekar på varje kropp. Skriv upp dina resultat i en tabell. Hur många gånger större blir volymen för klotet när du fördubblar radien?