Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Rastojanje izmedju dve tačke

Pomeranjem tačaka A i B dužine duži AC, BC i AB se automatski izračunavaju. Obrazac za izračunavanje dužine duži tj. rastojanja između dve tačke se izvodi pomoću Pitagorine teoreme...
Pomeranjem tačaka A i B dužine duži AC, BC i AB se automatski izračunavaju. Obrazac za izračunavanje dužine duži tj. rastojanja između dve tačke se izvodi pomoću Pitagorine teoreme...