Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Què podem saber del preu de les coses?

La presentació "Què podem saber del preu de les coses?" tanca un conjunt de sessions en les que s'ha introduit el mètode de Gauss per a resoldre sistemes de dues equacions amb dues incògnites.
La inspiració d'aquest enfocament va venir en veure una idea semblant de Treffers (no voldria equivocar-me) desenvolupada a l'Institut Freudenthal (això segur), i aplicada i divulgada a casa nostra pel Grup Vilatzara des del 2000 i molt poc.