Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Undersöka spegelsymmetri

Konstruera en spegelbild av figuren

Konstruera en spegelbild av figuren

1. Konstruera en valfri polygon på den ena sidan av spegellinjen 2. Låt din kompis konstruera en spegelbild till figuren på den andra sidan av symmetrilinjen 3. Spegla sin figur med spegelverktyget och undersök om speglingen sammanfaller med ritade spegelbilden

Undersök spegelsymmetri på bilder

Undersök spegelsymmetri på bilder

Dra den färgglada punkten längsmed figurens rand. Framträder en symmetrisk bild? Ja då kan vi konstatera att figuren är symmetrisk.

Undersök spegelsymmetri på några geometriska figurer

Dra den färgglada punkten längs geometriska figurens rand. Framträder en symmetrisk bild? Ja? Då verkar vi hitta en symmetri linje och kan vi konstatera att den geometriska figuren är symmetrisk.