Teorema de Pitàgores.

Demostració aquàtica del teorema.

Tema desenvolupat del Teorema de Pitàgores. Teoria i exercicis.

Apliquem el teorema.

Quina longitud ha de tenir una escala si ha d'assolir una altura de 15m i el peu s'ha de situar a 8m de la paret on es recolza?

Marqueu on calgui
  • A
  • B
  • C
Comprova la meva reposta (3)

Practica el teorema de Pitàgores, el càlcul del perímetre i la superfície de cada triangle.

Teorema de Pitàgores a un rectangle.

Calcula el perímetre d’un rectangle la diagonal del qual mesura 5,8 cm, i un dels costats, 4cm.

Exercici de semblança amb teorema de Pitàgores.