OPDRACHT 3: Eenvoudige constructies met ICT: VIERHOEKEN

Opdracht 1: Diagonalen

Opdracht 2: Rechthoek

Opdracht 3 : Vierkant

Opdracht 4: Ruit