Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Suoran yhtälö - tehtävät

1. Minkälainen on suoran kulmakerroin silloin, kun suora on laskeva?

Valitse ne, jotka kelpaavat
  • A
  • B
  • C
Tarkista vastaus (3)

2. Tee suora, jonka kulmakerroin on 3. Jos suoralla liikutaan tällöin yksi ruutu oikealle, kuinka paljon y-akselilla liikutaan ylös tai alas?

3. Tee suora, jonka kulmakerroin on -2,5. Jos suoralla tällöin liikutaan yksi ruutu oikealle, kuinka paljon y-akselilla liikutaan ylös tai alas?

4. Tee suora, jonka vakiotermi on -4. Missä pisteessä (x, y) suora tällöin leikkaa y-akselin?

Testaa:

a) Pidä suoran vakiotermi samana. Muuta vain kulmakerrointa. Miten tämä vaikuttaa suoran kulkuun (mikä pysyy samana, mikä muuttuu)? b) Pidä suoran kulmakerroin samana. Muuta vain vakiotermiä. Miten tämä vaikuttaa suoran kulkuun (mikä pysyy samana, mikä muuttuu)?