Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Stretching i shrinking

Estireu o contragueu la funció donada, creant una nova funció que passi pel punt marcat. Escriviu la nova funció com a funció de en la barra d'inputs. Recorda que, donat un nombre qualsevol: - Podem expandir (c > 1) o contraure (0 < c < 1) la funció verticalment fent g(x) = c · f(x) - Podem expandir (0 < c < 1) o contraure (c > 1) la funció horitzontalment fent g(x) = f(c · x) - Podem combinar les dues anteriors. Compte! - Si la funció f està desplaçada verticalment, a l'expandir o contraure verticalment estarem també desplaçant-la. El mateix passa horitzontalment. - En algunes tipologies de funcions, expandir o contraure pot ser equivalent (amb constants diferents, usualment). Saps dir en quins apartats ocorre això? Exemple: Hem escrit g(x) = 2f(x) a la barra d'input perquè la funció passa pel (0,1) i volem que passi pel punt (0,2), que està el doble de lluny de l'origen.

A)

A)

C)

D)