Recta_Euler

Mou lliurement els vèrtexs del triangle, ABC, i observa com canvien les altures, les mediatrius i les mitjanes. Els punts on es tallen (l'ortocentre, el circumcentre i el baricentre) estan aliniats sobre la recta d'Euler.
El circumcentre, C, el baricentre, G, i l'ortocentre, O, de qualsevol triangle sempre estan aliniats. La recta que els conté s'anomena recta d'Euler. La distància entre l'ortocentre i el baricentre sempre és doble a la distància entre el baricentre i el circumcentre.