Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

cartesische vergelijking

Wijzig de vergelijking in de invulvakken en zie hoe de ligging van de rechte mee verandert. Experimenteer met de waarden in teller en noemer.

Wat gebeurt er wanneer de noemer van de eerste term van de vergelijking 0 is?

Wat gebeurt er wanneer de noemers van de eerste en de tweede term gelijk zijn aan 0?

Geef de vergelijking van een rechte door het punt A = (3, 2, 1), evenwijdig met het Oxy-vlak.