PA6_Series "Suma de sèries geomètriques"

Propostes per al bloc de numeració i càlcul, activitat Suma de sèries geomètriques. http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0032/045de2d6-3138-4f46-ba78-c362431892ca/PA6_Series.pdf Documents utilitzats per portar a l'Aula una adaptació del material PA6_Series. Aquest és un exemple molt significatiu d'un tema aparentment complicat que, emprant recursos visuals i propietats geomètriques, pot ser tractat sense grans dificultats en els darrers cursos de l'ESO. Sovint els nostres alumnes tenen la idea prèvia que sumant infinits nombres positius el resultat que s'obté és tan gran com es vulgui. És bonic descobrir que no és així endinsant-se una mica en el camp de les sumes infinites i, en particular, de determinades sèries geomètriques.