Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

parallellogram

Undersök parallellogrammets egenskaper: - Hur förhåller sig sidorna till varandra? - Hur förhåller sig vinklarna till varandra? Skriv ner dina slutsatser.
- Förändra figuren genom att dra i de blå hörnen. De blå hörnen har olika funktioner, så testa att dra i alla. - Du kan välja om figurens sidlängder och vinklar ska synas. - Återställ figuren med ikonen uppe till höger.