Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Punkt poza trójkątem

Aby sensownie wykorzystać tę pomoc, nie wolno obejrzeć całego dowodu od razu. Włączaje kolejne wskazówki i wykonuj je. Może się okazać, że od pewnego momentu dalsze wskazówki nie będą Ci już potrzebne. W takim przypadku dokończ dowód samodzielnie i na końcu porównaj swój pomysł z pomysłem zaprezentowanym w aplecie.