Vinklen mellem vektorerne a og b med variabel

Forfatter
Kent
Varier t for at se hvordan vinklen mellem de to vektorer a og b ændres. I Geogebra måles vinklen mod uret fra den ene vektor til den anden. Her måles fra b til a, der giver vinklen 90° for t = -4. Bemærk at b ikke kan komme til at pege modsat den retning, som den har for t = -4, så der er ikke andre t-værdier, der gør de to vektorer ortogonale.