Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Ders

Üçgende Açı Kenar Bağıntıları

Üçgenin bir açısını oluşturan iki kenarın uzunlukları sabit olmak üzere açının ölçüsü değiştikçe üçüncü kenar uzunluğunun nasıl değiştiğini inceleyiniz.
Üçgenin bir açısını oluşturan iki kenarın uzunlukları sabit olmak üzere açının ölçüsü büyüdüğünde (küçükdüğünde) üçüncü kenar uzunluğunu uzar (kısalır).