Modellering på olika sätt

Vi kan för enkelhetens skull dela upp modellering i några huvudkategorier: Empirisk modellering - Du har datapunkter och vill anpassa en funktion Geometriska modeller - Du bygger en modell av ett geometriskt objekt, t.ex. en fotbollsplan, ett A4-papper som viks, en låda etc Teoretisk modellering - Du ställer upp differentialekvationer utifrån kända samband och löser dessa.