de afgeleide van e^x

Auteur:
annekegrr
Onderwerp:
Afgeleide, Exponent
In het linkervenster staat de grafiek van e^x, met het punt A op de grafiek, en de raaklijn in A aan de grafiek. Schuif met het punt A langs de grafiek en kijk wat er gebeurt met de richtingscoëfficiënt van de raaklijn, dus met de afgeleide. Dit wordt in het rechtervenster getekend.