Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Homologia_Teorema_Desargues

Una transformació geomètrica fonamental és l'homologia (que es basa en el teorema de Desargues). Mou lliurement el centre d'homologia, O, o les parelles de punts homòlegs (AA', BB', CC') i observa com varia la figura i la posició de l'eix d'homologia
En una homologia, totes les parelles de punts homòlegs (AA', BB' etc) estan aliniades amb el centre de l'homologia,O. Totes les parelles de rectes homòlogues (AB i A'B', BC i B'C' etc) es tallen en un punt que sempre està en l'eix d'homologia. Si el centre d'homologia es porta a l'infinit, aquesta es converteix en una afinitat. Si l'eix d'homologia es porta a l'infinit, es converteix en una homotècia. Si es porten tots dos a l'infinit, obtenim una translació.