Kosoúhlé promítání

Autor:
Eliška_R
Téma:
Geometrie
Úvod: Tato kniha vznikla jako materiál k diplomové práci Úvod do kosoúhlého promítání. Je určena hlavně pro studenty středních škol, případně pro učitele deskriptivní geometrie hledající inspiraci při výuce kosoúhlého promítání. Obsahuje krokovaná řešení úloh pro lepší porozumění dané problematice. Je obdobně jako diplomová práce členěna do jednotlivých kapitol. 1. kapitola: V této kapitole jsou obrázky inspirované: URBAN, Alois. Deskriptivní geometrie I. Praha: SNTL, 1965 a POMYKALOVÁ, Eva. Deskriptivní geometrie pro střední školy. Praha: Prometheus, 2010. ISBN 978-80-7196-400-1. Tato kapitola má naznačit princip fungování kosoúhlého promítání, který je blíže popsán v diplomové práci. 2. kapitola: V této kapitole jsou ukázány 2 postupy, jak zobrazit bod v kosoúhlém promítání. Dále je zde 7 dalších krokovaných příkladů sloužících k procvičení dané problematiky s rozmanitými zadáními. 3. kapitola: V této kapitole si ukážeme, jak zobrazit přímku a rovinu v kosoúhlém promítání. 4. kapitola: V této kapitole jsou příklady k procvičení vzájemné polohy dvou přímek. Dále pak krokované příklady popisující určení průsečíku přímky a roviny a průsečnice dvou rovin. 5. kapitola: V této kapitole se zaměříme na útvary ležící v půdorysně. Útvary ležící v nárysně se zobrazují nezkresleně. Útvary ležící v bokorysně nebo v obecné rovině jsou nad rámec této diplomové práce. 6. kapitola: V této kapitole jsou krokované úlohy popisující, jak sestrojit tělesa s podstavou v některé ze souřadnicových rovin. 7. kapitola: V této kapitole jsou ukázány řezy těles s podstavou ležící v půdorysně.
Kosoúhlé promítání

Obsah