Konstrukcija simetrale kuta

Demonstracija konstrukcije

Konstruirati simetralu kuta

  1. Toolbar Image Klikni na vrh kuta i upiši polumjer kružnice, npr. 3.
  2. Toolbar Image Klikni na kružnicu i na krak kuta da dobiješ sjecište. Ponovi za drugi krak.
  3. Toolbar Image Klikni na svako sjecište i upiši u oba slučaja istu vrijednost za polumjer kružnice.
  4. Toolbar Image Klikni na obje nove kružnice da dobiješ njihovo sjecište.
  5. Toolbar Image Klikni na dobiveno sjecište i na vrh kuta.
  6. Toolbar Image Pomiči točke A, B i V da provjeriš svoju konstrukciju.

Napomena

U GeoGebri je moguće još jednostavnije konstruirati simetralu kuta alatom za simetralu kuta Toolbar Image.