Lösningsstrategi 4346

Författare/skapare:
Fredrik
1. Gör först klart för dig hur arean ser ut genom att ex teckna dessa i Geogebra (se nedan). 2. Bestäm en lösningsstrategi, ex Total area = area 1 + area 2. 3. Hitta relevanta integralgränser: f(x)=g(x) => 1/x=x => x^2=1 => x=+-1 4. Teckna arean algebraiskt: Total area = (G(1)-G(0)) + (F(2)-F(1)) = (((1^2)/2)-(0^2)/2)))+(ln2-ln1)=1,19 5. Rimlighetsanalysera