Nul točka i odsječak na osi y

Linearna funkcija je pridruživanje koje realnom broju x pridružuje vrijednost f(x) = ax + b. Njezin je graf pravac y = ax + b. Istražite utjecaj koeficijenata a i b na izgled grafa linearne funkcije. Zatim uočite točku koju nazivamo nultočka funkcije.

Kako koeficijent a utječe na izgled grafa funkcije? Kakav je graf funkcije kada je a > 0, a kakav kada je a < 0? Kakav je graf funkcije kada je broj |a| veći, a kakav ako je |a| manji?

Kako koeficijent b utječe na izgled grafa funkcije? U kojoj točki pravac y = ax + b siječe os y?

Koju točku na grafu funkcije nazivamo nultočkom?

Koeficijent a naziva se koeficijent smjera ili nagib. Ako je a > 0, kažemo da je linearna funkcija f(x) = ax + b rastuća, a ako je a < 0, onda je padajuća. Koeficijent b naziva se odsječak na osi y. Nultočka linearne funkcije je točka x za koju vrijedi f(x) = 0.