Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Error esferoide

L'esferoide té un error de representació en funció del valor dels paràmetres. Per a cada valor del paràmetre “a”, hi ha un valor del paràmetre “c” que intercanvia els valors de l’eix x i de l’eix z. Mou els punts lliscants i l'observaràs.