SIR-modellen

Her har du mulighed for at lege lidt med forskellige parametre i SIR-modellen.
Herunder kan du specielt undersøge betydningen af kontakttallet .
Her kan man se SIR-modellen løst med Eulers metode.