Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Vinkelsum i en polygon (mangekant)

Træk i skyderen, hvad sker der med vinkelsummen i polygonen? Er vinkelsummens udvikling liniær? Kan du lave en formel for beregning af vinkelsummen?