Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

L'equació general de la paràbola

  1. Crea un punt. Serà el focus de la paràbola.
  2. Crea dos punts més i, amb ells la recta que hi passa. Serà la directriu de la paràbola.
  3. Crea la paràbola clicant sobre el focus i la directriu.