Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

X(1507) 1st Morley-Gibert point

1st Morley-Gibert point

P, the 1st Morley-Gibert point is constructed as follows: The barycentric coordinates of this point depend on the angles of the triangle.

1ste punt van Morley-Gibert

P, het 1ste punt van Morley-Gibert, construeer je als volgt:
  • Construeer de 1ste driehoek van Morley A'B'C'
  • Construeer de driehoek A''B''C'', met als hoekpunten de middelpunten van de aangeschreven cirkels.
  • De rechten A''A', B''B' en C''C' snijden elkaar in P, het 1ste punt van Morley-Gibert en X(1507).
De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek.