De Chippewassee a Tankan: un viatge per la modelització geom

Identificar patrons, observar regularitats i excepcions, conjecturar, modelitzar, deduir, comprovar i demostrar constitueixen sense dubte l’essència del raonament matemàtic. En aquesta comunicació es presentaran alguns exemples concrets d’activitats d’aula que permeten presentar a l’alumnat de l’ESO i batxillerat situacions contextualitzades en les que es veuen fàcilment motivats a desenvolupar algunes de les estratègies esmentades. Aprofitant les facilitats que tenim avui en dia per disposar d’imatges obtingudes via satèl·lit de qualsevol lloc del planeta, plantejarem problemes que requereixen de la modelització per la seva resolució i, amb l’ajut del GeoGebra, intentarem validar les prediccions que se’n deriven del model proposat.
De Chippewassee a Tankan: un viatge per la modelització geom