Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

implicatie: ALS ... DAN ...

vul de waarheidstabel aan voor 'als p dan q'

De bewering 'Als er voetbal uitgezonden wordt, kijk ik tv' is enkel onwaar als er voetbal uitgezonden wordt en ik niet naar tv kijk. De bewering wordt niet tegengesproken als er geen voetbal wordt uitgezonden en ik toch naar tv kijk.