Taula de freqüències

Autor:
Arnau Pou
Les notes finals de l'assignatura de matemàtiques d'una classe de 1r de Batxillerat de 25 alumnes han sigut les següents: 3, 5, 6, 4, 7, 6, 4, 8, 7, 5, 5, 4, 3, 6, 9, 7, 9, 5, 2, 5, 8, 10, 6, 2, 8 Elabora una taula de freqüències amb els ítems que observes a la taula

Quin percentatge d'alumnes ha suspès? O el què és el mateix: quin és el percentatge acumulat del valor 4?