Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Vrijednost sinusa i kosinusa kuta između 90° i 180°

Točku A možete pomicati po polukružnici u 1. i 2. kvadrantu te promotriti vrijednosti sinusa i kosinusa kuta t. Kad točku A pomaknete u 2. kvadrant, pojavit će se i njoj osnosimetrična točka A'. Promotrite vrijednosti sinusa i kosinusa kuta t i kuta 180°-t. Što primijećujete?