Τριβή: Κιβώτιο σε οριζόντιο επίπεδο συρόμενο υπό γωνία

Συγγραφέας:
Kanellopoulos Ioannis

Κιβώτιο σε οριζόντιο επίπεδο συρόμενο υπό γωνία