Туршлага

Image
Тавигдах шааардлага Багш өөрийн хичээлд Геогебра програмыг ашиглаж буй туршлагаа бусдад танилцуулах боломжтой. Дараах шаардлагуудыг хангасан байна. 04.01-нд Товч танилцуулгаа илгээх 04.02-10-нд Илтгэлд санал зөвлөмж өгөх 04.11-17-нд Илтгэлийн засан сайжруулсан бүрэн эхийг илгээх Өдөрлөгт биеэр ирж илтгэх боломжгүй хөдөө орон нутгийн оролцогчид бичлэг хэлбэрээр илтгэж болно. Хичээлд ашиглаж буй үйл ажиллагааг зураг, бичлэгээр баримтжуулсан байх Хаагдсан