การเท่ากันของเวกเตอร์

มีกล่องสามกล่อง โดยกำหนดเวกเตอร์ที่สอดคล้องกันเป็นสีดำด้านบน ลากเวกเตอร์สีน้ำเงินที่เท่ากับเวกเตอร์สีดำลงในกล่องที่ถูกต้อง เมื่อถูกต้องเครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏขึ้น