ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler

Yazar:
Fatma
ax2+ bxy + cy2 + dx + ey + f = 0 şeklindeki denklemlerin oluşturduğu sistemler incelenecektir.

2. Ödev kutucuğunu işaretleyiniz. Çıkan denklemi mavi denklemden bulmaya çalışınız.

1. Önceden işlemiş olduğumuz denklem sistemleriyle buradaki denklem sisteminin arasında nasıl bir ilişki vardır? Yorumlayınız.

3. İki denklemi de sağlayan noktalar grafikte nereye karşılık gelmektedir?