Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

B2. La ferramenta "Àrea"

Calculeu l’àrea en km² de CENTRAL PARK situat en Manhattan (New York) 1r. Activeu la ferramenta "Polígon" Toolbar Image per a dibuixar un quadrilàter "Q" definit pels vèrtex ABCD 2n. Cliqueu en les 4 cantons de CENTRAL PARK de forma horària o antihorària i finalitzeu el quadrilàter clicant el primer punt. 3r. Anomeneu "Q" majúscula al quadrilàter. 4t. Activeu la ferramenta "Àrea" Toolbar Image. 5é. Cliqueu en l’interior del quadrilàter i observareu l’àrea de CENTRAL PARK en km². Si els vèrtexs estan molt separats dels cantons del parc activeu la ferramenta "Mou" Toolbar Image i menegeu-los. Les dues fletxes semicirculars situades en la part superior dreta de la finestra gràfica permeten reinicialitzar l’activitat. Si l’activitat està correcta tindreu 10 punts de forma automàtica.