achthoeken - stomp

Een heel klassiek patroon kan je vormen door regelmatige 8-hoeken te combineren met vierkanten. Door middens van de zijden van de 8-hoeken te verbinden door lijnstukken, kan je een stermotief creëren. Door de keuze te wijzigen welke middens je verbindt, ontstaan verschillende types. Auteurs ontwikkelden een notatiesysteem voor dergelijke keuzes. In onderstaande applet toont zgn. 8/1 sterren. Hierbij verbind je het midden van elke zijde met het midden van de eerstvolgende zijde. Je kunt de constructie ook beoordelen vanuit de hoek die de lijnen maken met de zijden van de veelhoeken. In dit geval spreken we van het stomp systeem. De twee lijnen vanuit de middens van de zijden vormen een onderlinge hoek van 135°. Bij het scherpe systeem vormen ze een hoek van 45°, bij het mediaan systeem een hoek van 90°